Děti a mládež

Nábor dětí

Nábor mládeže probíhá celoročně.
CHCETE ZKUSIT RAGBY?
Asi nejjednodušší způsob je přijít na trénink a vyzkoušet si to.
Nemusíte se bát, že by se vám něco stalo.
Všichni spoluhráči a trenéři jsou zvyklí brát na nováčky ohled.

Kontakt
Informace pro rodiče

PŘÍSPĚVKY

Členské příspěvky činí podle platného rozhodnutí výboru RC Plzeň z roku 2019:
za děti a mládež – kategorie U6U16 2.000,- Kč

Rodinné slevy. Pokud jsou členy klubu rodinní příslušníci, každý z nich získává na členské
příspěvky v příslušném kalendářním roce slevu 500 Kč. Podmínkou uplatnění této slevy je, že
žádný z členů rodiny nemá k poslednímu dni předchozího roku nedoplatky na příspěvcích.
Mimořádné okolnosti. Výkonný výbor může rozhodnout o snížení nebo prominutí členských
příspěvků i v jiných mimořádných případech.
Hostování. V případě, že je hráč uvolněn na hostování, platí i po celou dobu hostování členské
příspěvky v plné výši podle kategorie, do které je zařazen.

Kontakty na trenéry

Mini přípravka U6 (2018 a mladší)

Martina Križanová775 011 884martina.krizan@seznam.cz
Alena Valtrová607 717 630valtrova.a@email.cz

Mladší přípravka U8 (2017 a 2016)

Alena Valtrová607 717 630valtrova.a@email.cz

Starší přípravka U10 (2015 a 2014)

Štěpán Stoček728 817 042s.stepan@post.cz

Mladší žáci U12 (2013 a 2012)

Jozef Helia605 347 493djibouti@centrum.cz
Martin Vacek777 129 846martinvacek@centrum.cz

Starší žáci U14 (2011 a 2010)

Čestmír Motejzík602 267 278c.motejzik@centrum.cz
Daniel Duda773 776 096dudadaniel12@seznam.cz

Kadeti U16 (2009 a 2008)

Čestmír Motejzík602 267 278c.motejzik@centrum.cz
Sdílení