Dospělí

Nábor dospělých

Nábor dospělých hráčů probíhá celoročně.
CHCETE ZKUSIT RAGBY?
Asi nejjednodušší způsob je přijít na trénink a vyzkoušet si to.
Nemusíte se bát, že by se vám něco stalo.
Všichni spoluhráči a trenéři jsou zvyklí brát na nováčky ohled.

Kontakt
Informace pro Hráče

PŘÍSPĚVKY

Členské příspěvky činí podle platného rozhodnutí výboru RC Plzeň z roku 2019:
za dospělé hráčekategorie U18 a muži 3.000,- Kč

Rodinné slevy. Pokud jsou členy klubu rodinní příslušníci, každý z nich získává na členské
příspěvky v příslušném kalendářním roce slevu 500 Kč. Podmínkou uplatnění této slevy je, že
žádný z členů rodiny nemá k poslednímu dni předchozího roku nedoplatky na příspěvcích.
Mimořádné okolnosti. Výkonný výbor může rozhodnout o snížení nebo prominutí členských
příspěvků i v jiných mimořádných případech.
Hostování. V případě, že je hráč uvolněn na hostování, platí i po celou dobu hostování členské
příspěvky v plné výši podle kategorie, do které je zařazen.

Kontakty na trenéry

junioři U18 (2006 a 2005)
junioři patří organizačně už do kategorie mužů, se kterými i trénují

Miloslav Apolín732 476 584MApolin@seznam.cz
Čestmír Motejzík602 267 278c.motejzik@centrum.cz
Sdílení