Cíle Kodex a Pravidla RAGBY

TRENÉRSKÉ CÍLE V RAGBY

Výsledky a vítězství v turnajích, či zápasech rozhodně není naším prvořadým cílem, kterému bychom vše podřizovali. Děti se snažíme vést tak, aby si tréninkem vytvořili předpoklady pro pozdější trénink a zároveň si budovali pozitivní vztah k ragby a ke sportu jako takovému. Proto se snažíme, aby tréninky byly pro děti především zábavou, byť se zároveň snažíme, aby se děti zdokonalovaly.
Na zápasech a turnajích se snažíme zaměřovat na herní prvky, které děti trénují, nikoliv vše podřídit výsledku. Od nejmenších dětí vštěpujeme ragbyové hodnoty, které jsou ČESTNOST, RESPEKT, NADŠENÍ, SOUDRŽNOST a DISCIPLÍNA.
Rugby Club Plzeň spolupracuje, jakožto zakládající člen Asociace malých a mladých oddílů ragby s Karlem Ševčíkem (šéftrenérem AMMOR), který trénuje jak s dětmi, tak především konzultuje postupy a individuální cíle jednotlivých kategorií s trenéry daných kategorií.

Rugby Plzen o nas

Etický kodex

Ohleduplnost

Za všech okolností se jsem slušný, ohleduplný, pomáhám ostatním a snažím se ovládat vlastní
negativní emoce.

Zábava

Snažím se být zábavný a inspirativní.Komunikace

Nemohu-li se nějaké akce či jiné společné činnosti zúčastnit, ihned se omluvím!


Naplno

Všechny činnosti dělám na 100%, trénink, sport, ale i zábavu!


Výchova

Při vstupu do místnosti či prostoru, kde jsou i jiné osoby a lidé, nahlas slušně pozdravím.

Dochvilnost

Jsem vždy, všude včas v souladu s francouzským časem (společenský tolerované zpoždění je 15
minut)!

Pozornost

Během tréninků, akcí, prezentací, sdělování pokynů, pozorně naslouchám, snažím se vše pochopit a když nerozumím, zeptám se.

Rozum

Zamyslím se, než-li položím otázku.Soudržnost

Ve společenských prostorách se snažím sedět s celým týmem či skupinou, ragbista nikdy nesedí
sám!

Čistotota

Prostor, který opouštím (sportoviště, pokoj, jídelna a jiné) zanechávám v lepším stavu než byl.

Ragby, není jenom sportem, ale je i celosvětovou společenskou organizací, která sdružuje miliony členů a všichni tito členové komunity uznávají a snaží se dodržovat určitá pravidla, která vedou k tomu, že je ragby uznáváno napříč sociálními vrstvami všude ve světě. Stejná pravidla chování dodržuje hráč novozélandských All Blacks, stejně tak, hráč amatérské ligy na Surinamu či poloprofesionál v Portugalsku nebo Belgii. Proto zveřejňujeme náš společenský KODEX aneb závazné pokyny, které jsou určeny pro všechny hráče, trenéry, funkcionáře, ale také fanoušky a rodiče či zákonné zástupce dětí.

KRÁTCE O RAGBY

Ragby je postavené na pěti základních hodnotách, v jejichž duchu vychovává i své mladé hráče.
Tyto hodnoty jsou NADŠENÍ, SOUDRUŽNOST, RESPEKT, ČESTNOST A DISCIPLÍNA
Ragby je hra pro každého. Hrají ho muži i ženy, pětiletí i šedesátiletí, malí i vysocí, vědci i popeláři.
Ragby je jednou z nejrychlejších kolektivních her, hra se přesouvá vysokým tempem po celé ploše
hřiště – v tom je ragby podobné hokeji, nebo basketbalu, tam je ovšem hřiště menší.
Oproti přesvědčení veřejnosti je ragby skutečně sportem pro všechny typy postavy.
Ragby je komplexní sport. Hraje se rukama i nohama, hráč může míč nosit, přihrávat rukama i
kopat, s tím se v žádné jiné hře nesetkáte.
Ragby je celosvětově nejrozšířenější univerzitní sport. Na středních školách a univerzitách
v Británii a Francii je to kolektivní sport číslo jedna.
Ve světě se jedná o velmi atraktivní sport. Mistrovství světa v ragby je po olympiádě a mistroství
světa ve fotbale třetí největší a nejsledovanější sportovní událostí na planetě.
Ragby je (oproti všeobecnému přesvědčení) ideálním sportem pro děti a mládež. Zejména díky
hodnotám tohoto sportu, jeho komplexnosti a vedení dětí k osobní odvaze a odpovědnosti za svá
rozhodnutí.

PRAVIDLA RAGBY

Hrají dva týmy, každý o 15 hráčích. Hraje se 2 x 40 minut na hřišti o velikosti fotbalového, na
každém konci je brankové pásmo pro položení míče a branka ve tvaru písmene H (háčko). Cílem
hry je dostat míč do protihráčova brankoviště. Míč se přenáší v rukou a smí se nahrávat pouze
dozadu, jinak dochází k předhozu. Míč se smí také kopat. V případě, že míč je držen protivníkem, hráč smí protihráče atakovat složením protihráče na zem a tím zastavit jeho posun k brankovišti. Hráč smí protihráče zasáhnout pouze do výšky ramen a hráče pevně uchopit, jinak je to nebezpečná hra (faul). Hráči jsou vybaveni kopačkami, štulpnami, trenýrkami a dresem. Možné je ještě mít chránič zubů, ramen, speciální helmu, případně rukavice bez prstů. Chrániče ovšem nejsou povinné.

Pravidla 7’s
Hraje se převážně turnajovým způsobem. Každý tým o 7 hráčích. Čas je zkrácen na 2×7 minut,
jinak se v základu ničím dalším neliší od nejčastější a nejpopulárnější hry o 15 hráčích.
Bodování
5 bodů – položení míče do brankoviště
2 body – kop do branky (háčka) po položení
3 body – kop do branky (háčka) přímo ze hry – dropgoal – míč se před kopem musí dotknout země
3 body – trestný kop

Sdílení